Generelle betingelser

Vognmand Erling Andersen er et driftsikkert familieforetagende, der har været i branchen siden 1966. Vi løser alt inden for vognmandskørsel, kranopgaver og containerudlejning.

Kontakt os her

Generelle betingelser

Vi gør vores bedste for at udføre opgaven, derfor henstiller vi til at bestilling af biler foretages så tidligt som muligt. Tilbudte priser er ex. moms. Fremsendt tilbud er gældende 30 dage fra tilbudsdato.

Alle transporter udføres i henhold til CMR lovgivningen.

Der tages forbehold for leveringshindringer, såsom trafikstop, driftstop eller force majeure.

Der tages forbehold for prisstigninger såsom grusgravsmaterialer, oliesituationen, afgifter og andre udefrakommende indgreb, vi ikke kan have kendskab til. Samt der tages forbehold for udsolgte varer.

Reklamationer

Straks ved modtagelse, skal køber sikre sig at leverede varer er korrekte og mangelfri samt overholder de stillede krav. Såfremt der ikke straks ved modtagelsen af leverancen, og inden lastbilen har forladt leveringsstedet, bliver gjort indsigelser, har modtager accepteret leverancens kvalitet og mængde.

Reklamationer vedrørende faktura skal fremsættes senest 14 dage fra modtagelse af faktura. Senere fremsendte reklamationer afvises.

Betalingsbetingelser

Såfremt andet ikke er aftalt, forfalder faktura beløb netto kontant eller 8 dage for private, samt netto 14 dage for erhvervskunder.

Ved fremsendelse af betalingspåmindelse forbeholder vi os retten til at opkræve et rykkergebyr.

Køreplader

Kørepladerne udlægges efter lejerens anvisninger og på lejers ansvar.

Køreplader skal afleveres i samme stand som de modtages. Ved skader er EA berettiget til at debitere kunden for eventuelle skader eller opretning af køreplader samt evt. rengøring af køreplader

Fjernes/flyttes pladerne af lejer fra det anførte brugssted, skal udlejeren underrettes.

Lejer er ansvarlig for pladerne og betaler leje, indtil returkvittering forelægger. Bortkomne køreplader erstattes efter dagspris.

Forhold

Afhentning og Leveringsstedet skal være tilgængeligt ad jævn og kørefast vej.

Kunden er forpligtet til at sørge for, at adgangsforholdene er frie, (der må ikke stå noget i vejen) mindst 5 meter brede og højde fri.

Såfremt chaufføren bliver anvist at køre ind i en indkørsel eller over en ikke-kørefast vej, er alle eventuelle følgeskader for købers regning. Det gælder ligeledes ved kørsel ind over fortov, cykelsti mm.

Ansvar

Alle opgaver, både nationale og internationale, er underlagt CMR loven, ligesom opgaverne ligeledes er udført i henhold til NSAB 2000. Under disse forhold reguleres erstatninger og ansvarspådragelser i forbindelse med skader til maksimalt at udgøre SDR 8,33 per kg. Forpligtelsen i forbindelse med forsinkelse kan maksimalt udgøre fragtbeløbet, men ikke overskride SDR 50.000 per ordre. Ethvert ikke anmeldt krav forældes efter 12 måneder. Vore krav på fragt mv. skal betales uanset, om der måtte være en tvist eller ikke. Der må således ikke ske modregning

Bliv kontaktet af os

Giv os et kald, send en mail, eller udfyld kontaktformular – så ringer vi dig op hurtigst muligt. Vi gennemgår meget gerne forløbet, og giver også en uforpligtende pris på din opgave.

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Skriv til os

86 42 08 85